บ้านปางลันยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงคั่วเมล็ดกาแฟบ้านปางลัน  โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่น้องปางลันpanglan_act4พาทัวร์

Customers are welcome to visit our roasted coffee bean factory, please feel free to contact us at the number and email below… Thank you.

telTel : 099-686-8397, 087-677-3587

Email: baanpanglan.bestcoffee@gmail.com
               info@baanpanglancoffee.com

 

         tat350-copy